Milestone Villa

Địa điểm
Long Biên, Hà Nội

Tổng diện tích

Loại hình
Villa

Thiết kế & Thi công
Elluxe Design