Bearbrick Coffee Shop

Địa điểm
Hải Phòng

Tổng diện tích

Loại hình
Coffee Shop

Thiết kế & Thi công
Elluxe Design