Địa điểm
Khu đô thị Nam Cường, Hà Đông

Tổng diện tích
350m2

Loại hình
Villa

Thiết kế & Thi công
Elluxe Design